Zewsząd otaczają nas przedmioty. Niekiedy są one identyczne co do kształtu, jednak wewnątrz są to zupełnie inne urządzenia. Kłopot ten sprawia, że zachodzi konieczność jednoznacznego zidentyfikowania urządzenia, co pozwoli na wykorzystanie go zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz uchroni przed nieprzewidzianymi skutkami złego  użytkowania, co może być nawet niebezpieczne.

Informacje na tabliczce znamionowej

tabliczka znamionowaElementem, który pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie urządzenia jest tabliczka znamionowa. Jest to niewielka tabliczka, wykonana najczęściej z bardzo cienkiej blachy, przymocowana w widocznym miejscu do obudowy lub korpusu głównego. Podane na niej informacje jednoznacznie określają urządzenie. Podstawowymi informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej jest nazwa lub logo producenta, model i oznaczenie urządzenia, numer seryjny oraz data produkcji. Ponadto znajdują się na niej informacje charakterystyczne dla danego sprzętu. I tak dla przykładu na tabliczkach znamionowych zaworów regulacyjnych możemy uzyskać informację o rurociągu, z jakim współpracuje zawór (średnica DN), maksymalnych dopuszczalnych warunkach ciśnieniowych i temperaturowych zaworu oraz o parametrach przepustowości cieczy. Zgoła inne parametry znajdują się na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego. Oprócz informacji wstępnych znajdują się tu dane na temat mocy znamionowej, napięcia oraz rodzaju prądu zasilającego, kąta wyprzedzenia fi, kierunku oraz prędkości obrotowej. Tak więc to od rodzaju urządzenia zależy jakie parametry zostaną naniesione na tabliczkę znamionową. Niekiedy zastosowanie jej jest wymogiem przewidzianym w prawodawstwie lub regulowane normatywnie. Szczególnie w krajach europejskich , w których duża część rynku opiera się na normach PN-EN oraz PN-EN ISO stosowanie tabliczki znamionowej jest wymogiem koniecznym aby dopuścić urządzenie do sprzedaży. Pociąga to za sobą także inne konsekwencje. W przypadku reklamacji producent może wymagać podania informacji zawartych na tabliczce lub w ogóle wymagać obecności nienaruszonej tabliczki na reklamowanym sprzęcie.

Podsumowując tabliczka znamionowa to nie tylko pomoc w identyfikacji oraz wymóg prawny i gwarancyjny. Jest ona także poradnikiem bezpieczeństwa, zapobiegającym przed użyciem niewłaściwego urządzenia lub niewłaściwym użyciem urządzenia, co może zapobiec sytuacjom bardzo niebezpiecznym dla życia i zdrowia.