W przemyśle każdego dnia wykorzystywanych jest wiele maszyn, które wymagają odpowiedniego zasilania. Część z nich realizuje określone procesy wymagające dostarczenia do nich dużej mocy. W tym celu należy zastosować jednostkę napędową, która dysponuje odpowiednim momentem oraz właściwościami. Jeśli chodzi o zakłady produkcyjne przeważnie do napędu wykorzystywany jest prąd lub medium robocze takie jak powietrze czy woda. Układy pneumatyczne oraz hydrauliczne są jednak rzadziej spotykane.

Silniki elektryczne do zasilania maszyn

silnik elektryczny 230vNajczęściej w celu zasilenia maszyny dostarcza się do niej prąd. Silnik pozwala na łatwą przemianę energii elektrycznej w mechaniczną co jest wykorzystywane do napędu wielu urządzeń i maszyn. Warto wspomnieć, że najczęściej stosowany w tym celu jest jednofazowy silnik elektryczny 230v, który zasila się bezpośrednio z sieci. Taka jednostka napędowa może dysponować mocą rzędu kilkunastu kilowatów co jest w zupełności wystarczające do napędu większości maszyn czy elementów roboczych. Dobrym przykładem mogą być chociażby wentylatory w układach wentylacji mechanicznej. Oprócz napięcia silnik cechuje kilka innych ważnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę w momencie jego doboru. Jest to między innymi moment obrotowy, prędkość obrotowa czy prąd rozruchowy. Dodatkowo każdy silnik zasilany napięciem naprzemiennym posiada określony współczynnik mocy, który powinien być zbliżony jak najbardziej do jedności. Określa on stosunek mocy czynnej do biernej co jest bardzo ważne w trakcie projektowania chociażby szafy rozdzielczej do danej maszyny. W niej znajdują się zabezpieczenia, które pozwalają na pracę jednostki w różnych warunkach.

Często potrzebna jest kompensacja mocy biernej, która jest realizowana poprzez baterie kondensatorów umieszczonych właśnie w szafie sterowniczej. Warto wspomnieć, że większy współczynnik mocy oznacza mniejsze straty, a co za tym idzie większe oszczędności dla przedsiębiorstwa. Należy więc wybierać rozwiązania dokładnie dopasowane do potrzeb, które cechuje wysoka niezawodność i sprawność. Tylko w ten sposób można uzyskać zakładane efekty. Jak widać obecnie w zakładach przemysłowych w większości przypadków stosuje się układy napędowe oparte na silnikach przetwarzających energię elektryczną w ruch obrotowy, a więc energię mechaniczną. Jest to najczęściej spotykane rozwiązanie.