Współczesne trendy w zakresie konstrukcji budynków dotyczą wzmożonego zastosowania stali do ich budowy. Stal zapewnia bardzo dużą liczbę korzyści w zakresie produkcji, konstruowania, architektury oraz użytkowania. Jedna z najbardziej oczywistych korzyści jest także niemal stu procentowy odzysk. Są jednak i bardziej problematyczne aspekty stosowania stali. Na co należy uważać w takich przypadkach?

Stosowanie skutecznego zabezpieczenia R20

polecane zabezpieczenie R120Jedną z bardziej problematycznych kwestii niski poziom odporności na korozję oraz słaba zdolność przenoszenia obciążeń w przypadku wystąpienia pożarów. Oba wymienione problemu mogą być rozwiązane w efekcie zastosowania odpowiedniego rodzaju środków zabezpieczających stal. Choć jest ona klasyfikowana jako materiał niepalny, w wyniku wysokich temperatur traci część właściwości. Może więc dojść do deformacji oraz zawalenia się konstrukcji. Kluczowym problemem w kontekście ochrony konstrukcji stalowej będzie więc kwestia utrzymywania odpowiedniej temperatury przez odpowiedni czas. Konieczne jest także utrzymania wysokiej zdolności do przenoszenia obciążeń, deformacji oraz wydłużenia ich w przypadku występowania wysokiej temperatury. Warto wybrać polecane zabezpieczenie R120. Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, zdolność o przenoszenia obciążeń może wynosić między innymi R30, R60, R90 czy R120. Oznaczenie R w takim wypadku oznacza zdolność do przenoszenia obciążeń z konstrukcji stalowej przez wskazany dokładnie czas, podany w minutach. Na rynku dostępne są różne rozwiązania służące do ochrony przeciwpożarowych konstrukcji wykonanych ze stali. Najpopularniejsze są pęczniejące farby ogniochronne, okładziny z płyt oraz ogniochronne środki natryskiwane. Najczęściej stosowane są farby pęczniejące, które wykorzystywane są nawet w 70% przypadków. Oprócz tego możliwe jest zastosowanie okładzin z arkuszy ogniochronnych, zalanie kolumn stalowych w betonie czy wypełnienie kolumn cegłami wykonanymi ze spienionego betonu.

Najpowszechniej stosowane farby pęczniejące są popularnie stosowane ze względu na niską cenę, cienką warstwę, estetyczność oraz utrzymywanie oryginalnego wyglądu konstrukcji. Mogą być nakładane na etapie produkcji, jak i na miejscu budowy. Odporność farb pęczniejących może oscylować w zakresie od R30 do aż R180. Zazwyczaj w przypadku farb pęczniejących zalecane jest stosowanie maksymalnie R60. Powyżej tej wartości polecane są inne rozwiązania ogniochronne.