W dzisiejszych czasach wiele rodzin zmaga się z licznymi problemami. Jednymi z nich są między innymi źle relacje, niekiedy nawet toksyczne. Z tego, też powodu potrzebne jest specjalistyczne wsparcie. W jaki sposób można to osiągnąć? Między innymi poprzez poradę psychologiczną. Trochę innym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznej terapii.

Jakie są zalety terapii systemowej?

terapia systemowa w warszawie dla rodzinWarto nadmienić, że istnieje co najmniej kilka rodzajów terapii. Jedną z nich jest na przykład terapia systemowa w warszawie dla rodzin. W tym miejscu warto jet napisać czym dokładnie jest terapia systemowa? Na czym ona polega? Terapia, która wykorzystuje założenia systemowe ma na celu rozwiązanie problemu w kontekście całego „systemu”. W psychologii można określić system jako rodzinę, małżeństwo, pewną grupę ludzi, dzieci. Psychoterapia tego typu wykorzystuje założenia, które niejako zajmują się problemem o wiele szerzej. Z tego typu terapii mogą korzystać małżonkowie, narzeczeni, dzieci w relacji do rodziców czy nawet swojego rodzeństwa, a także rodzice, dziadkowie. Warto zaznaczyć, że w tej terapii wiąże się co najmniej kilka pojęć. Między innymi są to: fuzja emocjonalna. Fuzja to nic innego jak zjawisko, w którym więź emocjonalna pomiędzy jakimiś członkami systemu jest tak silna, że aż nie wiadomo, czy przeżywają oni swoje, czy też tak naprawdę emocje tylko jednej osoby z systemu. Kolejna to morfogeneza. Czyli tak zwana skłonność rodziny do wprowadzania zmian jej funkcjonowania. Jest to bardzo problematyczne zwłaszcza w dzisiejszym życiu. Kolejnym zjawiskiem, z którym możemy spotkać się to tak zwana traingulacja. Jest to nic innego jak zjawisko, w którym zmniejszenie napięcia pomiędzy dwoma członkami systemu występuje wtedy, kiedy wspólnie muszą oni zająć się problemami innego członka systemu.

Taki rodzaj sytuacji możemy zaobserwować zwłaszcza w rodzinach alkoholowych albo rodzinach dysfunkcyjnych, kiedy to na przykład matka i córka skupiają się problemie alkoholowym męża czy ojca. Jednocześnie zaprzestają własnej kłótni, dla tak zwanego wyższego dobra. Kolejnym zjawiskiem jest morfostaza.Jest to zdolność danego systemu – rodziny, małżonków do utrzymania jego stałości. Terapia tego typu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Działanie na wielu płaszczyznach jest bardzo owocne.