Nylon 66 (poliamid 66) jest rodzajem poliamidu lub nylonu. Zarówno on, jak i nylon 6, są najczęściej stosowane w przemyśle tekstylnym i tworzyw sztucznych. Poliamid 66 jest wykonany z dwóch monomerów, z których każdy zawiera 6 atomów węgla, heksametylenodiaminy i kwasu adypinowego, które nadają poliamidowi 66 jego nazwę.

Synteza i wytwarzanie poliamidu 66

poliamid 66Nylon 66 jest syntetyzowany poprzez polikondensację heksametylenodiaminy i kwasu adypinowego. Równoważne ilości heksametylenodiaminy i kwasu adypinowego są łączone z wodą w reaktorze. W wyniku krystalizacji powstaje sól nylonowa, mieszanina amonu i karboksylanu. Sól nylonowa trafia do naczynia reakcyjnego, gdzie odbywa się proces polimeryzacji, albo w partiach, albo w sposób ciągły. Usunięcie wody prowadzi reakcję w kierunku polimeryzacji poprzez tworzenie wiązań amidowych z funkcji kwasu i aminy. W ten sposób powstaje stopiony poliamid 66. W tym momencie może on być wytłaczany i granulowany lub bezpośrednio przędzony poprzez wytłaczanie i chłodzenie w celu utworzenia włókien. Nylon 66, zwłaszcza odmiany wzmocnione włóknem szklanym, można skutecznie uniepalnić produktami bezhalogenowymi. W tych bezpiecznych przeciwpożarowo polimerach stosowane są systemy uniepalniające na bazie fosforanów fosforanu dietylu glinu i synergetyków. Zostały one zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania testów palności UL 94, jak również testów zapłonu drutu żarowego, testu palności drutu żarowego oraz porównawczego wskaźnika śledzenia.

Jego główne zastosowania znajdują się w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. Remington Nylon 66 był karabinem produkowanym przez Remington Arms od 1959 do 1989 roku. Zarówno obsada broni, jak i komora zamkowa były wykonane z żywicy nylonowej Dupont Zytel.