Linie kolejowe, które znajdują się na szlaku instalacji rurociągów, mogą uniemożliwiać albo utrudniać wykonywanie prac. Możliwe są rozwiązania, które pozwolą na szybkie oraz skuteczne rozwiązanie problemu, bez konieczności zamykania linii kolejowej. Jednym z rozwiązań jest instalacja rur metodą bezwykopową, która umożliwia utrzymywanie stałego ruchu pociągów. W jakich wypadkach rozwiązanie to najlepiej się sprawdza oraz na jakie kryteria należy zwrócić wybierając firmę?

Dobór optymalnych sposobów przewiertów pod torami

przewierty pod toramiNowoczesne rury GPR posiadają takie cechy, które są istotne w czasie zastosowania ich pod torami kolejowymi. Są one odporne na prądy błądzące, wysokie parametry wytrzymałościowe, a także niską wagę, która znacznie ułatwia oraz przyspiesza montaż. Warto wybrać solidnie wykonane przewierty pod torami. Układanie nitek pod torami w takim wypadku będzie o wiele mniej czasochłonne i umożliwia wykonywania równoległych rur, a także instalowanie rur ściętych. Warto w tym celu wybierać firmy, które mają spore doświadczenie w stosowaniu swoich sprzętów w kolejnictwie. Zgodnie z przepisami przejścia rurociągów pod torami kolejowymi powinny być wykonywane w miejscach, gdzie są one położone na nasypach albo na rzędnej, która jest równa rzędnej terenu. Znaczący jest również kąt skrzyżowania, który powinien być zbliżony do 90 stopni, jednak nie może być mniejszy niż 60 stopni. Ważne jest to, aby przejścia rurociągów pod torami kolejowymi były wykonane w rurach ochronnych, a ich średnica powinna być większa od średnic rur przewodowych przynajmniej o 200 mm. Istotne jest także odpowiednie zabezpieczenie. W przypadku montowania rur ochronnych o średnicach Dn 500 oraz większych pod torami kolejowymi, konieczne jest zabezpieczenie torowiska poprzez stosowanie typowych konstrukcji odciążających, jakie wykorzystuje się w kolejnictwie.

Sposób wykonywania przewiertów pod drogami będzie się przekładał na szybkość oraz efektywność wykonanych prac. Nowoczesne firmy oferują przeciski metodą kreta, które są możliwe do realizacji bez konieczności powstawania utrudnień w ruchu kolejowym. Z tego powodu konieczne jest staranne zapoznanie się z ofertami firm z tego zakresu oraz wybranie takiej, która wykonuje je w sposób solidny i terminowy.