Niektóre hale magazynowe są całkowicie zautomatyzowane i wymagają od operatorów jedynie pracy i obsługi wszystkich zadań. Palety i produkty przemieszczają się na systemie zautomatyzowanych przenośników, dźwigów i zautomatyzowanych systemów magazynowania i pobierania, koordynowanych przez programowalne sterowniki logiczne i komputery z oprogramowaniem do automatyzacji logistyki. Systemy te są często instalowane w magazynach chłodniczych, gdzie temperatury są bardzo niskie, aby zapobiec zepsuciu się produktu.

Automatyzacja i optymalizacja hal magazynowych

hala magazynowa gdyniaDotyczy to w szczególności hal magazynowych z elektroniką, które wymagają określonych temperatur, aby uniknąć uszkodzenia części. Automatyzacja jest również powszechna tam, gdzie grunt jest drogi, ponieważ zautomatyzowane systemy magazynowe mogą efektywnie wykorzystywać przestrzeń pionową. Te magazyny wysokiego składowania, np. hala magazynowa gdynia, mają często ponad 15 metrów wysokości. Zautomatyzowane systemy magazynowe mogą być budowane do wysokości 40 metrów. Aby hala magazynowa mogła sprawnie funkcjonować, musi być odpowiednio szczelinowa. Szczeliny służą do określenia, z jakiego medium magazynowego pobierany jest produkt (przepływ palet lub kartonów) oraz w jaki sposób jest on pobierany (pick-to-light, pick-to-voice lub pick-to-paper). Dzięki odpowiedniemu planowi szczelinowania, magazyn może poprawić swoje wymagania w zakresie rotacji zapasów – tak jak pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) i ostatnie weszło, pierwsze wyszło (LIFO) – kontrolować koszty pracy i zwiększyć wydajność. Regały paletowe są powszechnie stosowane do organizacji hal magazynowych. Ważne jest, aby znać wymiary regałów i liczbę potrzebnych półek oraz wymiary składowanego produktu. Prześwit powinien być uwzględniony w przypadku korzystania z wózka widłowego lub wózka paletowego do przemieszczania zapasów.

Nowoczesne hale magazynowe często wykorzystują system regałów paletowych z szerokim korytarzem do składowania towarów, które mogą być ładowane i rozładowywane za pomocą wózków widłowych.Tradycyjne hale magazynowe podupadły w ostatnich dekadach XX wieku, wraz ze stopniowym wprowadzaniem technik Just In Time. System JIT promuje dostarczanie produktów bezpośrednio od dostawców do konsumentów bez konieczności korzystania z magazynów.