Powszechnie pojęcie zarządzania oraz administrowania nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych są traktowane jako pojęcie zamienne. W praktyce mogą być to dwa różne określenia. Zarządzanie nieruchomością ma bowiem znacznie szerszy zakres czynności, niż te wchodzące w zakres administrowania. Z tego powodu na etapie podejmowania decyzji o wyborze zarządcy nieruchomości, warto mieć świadomość zakresu jego obowiązków.

Nowocześnie realizowane zarządzanie nieruchomościami

zarządzanie nieruchomościami - ostródaPojęcie wspólnota mieszkaniowa odnosi się do ogółu właścicieli, których lokale mieszkaniowe znajdują się w danej nieruchomości. Każde działanie dotyczące wspólnoty mieszkaniowej opiera się o czynności związane z administrowaniem i zarządzaniem. Jeżeli chcemy zadbać o właściwie zarządzanie nieruchomościami – ostróda jest odpowiednim miastem do skorzystania z fachowych usług. Sam proces zarządzania nieruchomościami może być realizowany przez osoby wybrane z ogółu właścicieli należących do wspólnoty. Możliwe jest także skorzystanie z usług profesjonalnego zarządcy nieruchomości, który w sposób odpłatny będzie wykonywał wszelkie czynności wchodzące w zakres takich obowiązków. W większości przypadków właściciele mieszkań należących do wspólnot decydują się na skorzystanie ze wsparcia specjalistycznych firm zewnętrznych. Do zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości zalicza się aktywne zarządzanie majątkiem wszystkich właścicieli nieruchomości, który jest członkiem danej wspólnoty mieszkaniowej. To na zarządcy spoczywa obowiązek podejmowania decyzji oraz zadbania o realizację czynności, które mają za zadanie zapewnić mieszkańcom komfortowe oraz bezpieczne mieszkanie. Konieczną czynnością jest sporządzenie planu zarządzania nieruchomością, w którym znajdzie się analiza bieżącego stanu, planowanie potrzeb inwestowania w nieruchomość, a także rozpisanie założeń właściciela nieruchomości. Posiadanie takiego dokumentu może w znacznym stopniu ułatwić podejmowanie decyzji odnośnie danej nieruchomości.

Proces administrowania nieruchomością w znacznym stopniu opiera się na dbaniu o jej dobry stan. Jest to forma zarządzania, która ma jednak znacznie węższy zakres. Samo zarządzanie nieruchomością natomiast nakłada na zarządcę znacznie bardziej poważne obowiązki, których niedopełnienie może grozić konsekwencjami dla wszelkich członków wspólnoty mieszkaniowej. Z tego powodu ważne jest wybranie jak najbardziej profesjonalnego zarządcy.