Jestem kierowniczką działu administracji w budynku prokuratury rejonowej. Muszę zajmować się takimi sprawami jak chociażby stan techniczny budynku, zakupami materiałów biurowych i organizacją pracy prokuratury. Jedną z rzeczy o które muszę dbać jest dbanie o instalację elektryczną budynku. Na szczęście nie muszę tego robić sama. Raz na dziesięć lat muszę zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Obliguje mnie bowiem do tego prawo.

Kto wystawia świadectwa charakterystyki energetycznej?

świadectwo charakterystyki energetycznej dla prokuraturyZgodnie z prawem świadectwo charakterystyki energetycznej jest obligatoryjne w przypadku budynków przeznaczonych na sprzedaż na mocy umowy kupna – sprzedaży lub własnościowego spółdzielczego prawa własności do lokalu, a także w przypadku budynków i lokali przeznaczonych na wynajem. Jednakże, takie świadectwo charakterystyki energetycznej musi być wystawiane także dla budynków administracji publicznej i organów sprawiedliwości, jeżeli są to budynki powyżej 250 metrów kwadratowych i następuje w nich obsługa interesantów. Takim budynkiem właśnie administrowałam. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla prokuratury musi być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobą. Taka osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie w kierunku charakterystyki energetycznej lub posiadać ukończone państwowe kursy i zdane egzaminy, których wykaz znajduje się w ustawie o prawie budowlanym. Dodatkowo osoba, która wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej musi być osobą z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz niekarana. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat od momentu jego wystawienia. W dokumencie tym zawiera się informacja o zapotrzebowaniu energetycznym budynku na przykład prokuratury, a także o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej w budynku.

Brak rozbieżności pomiędzy tymi dwoma pomiarami świadczy o tym, że stan instalacji elektrycznej jest w porządku. Świadectwo charakterystyki energetycznej kończy się wystawieniem przez elektryka oceny o stanie instalacji elektrycznej oraz ewentualnymi zaleceniami dla administratora budynku, co do tego, co należy w instalacji zmienić lub zmodyfikować. Zleciłam przetarg na wystawienie takiego świadectwa dla budynku prokuratury i szybko udało mi się znaleźć firmę energetyczną, która wykonała to zlecenie.