Wszystkie materiały budowlane, które zostają użyte podczas budowy różnego rodzaju konstrukcji, powinni posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne. Potwierdzają one jakość danego materiału. Zanim jednak zakład uzyska odpowiednie zgody specjalnych jednostek zajmujących się wyrażaniem zgody na wdrożenie materiału do użytku, każdy materiał lub wyrób musi być odpowiednio zbadany.

Analiza parametrów materiałów budowlanych

laboratorium materiałów budowlanychBadanie cech materiałów budowlanych powinno odbywać się w specjalistycznych laboratoriach. Odpowiednie polskie normy określają, jakie właściwości powinny posiadać poszczególne produkty. Duże laboratorium materiałów budowlanych nie wykonuje badań tylko dla jednej firmy. Zwykle spływają do niego materiały z kilku zakładów. Każda próbka musi być odpowiednio oznaczona, a badania zakończone wypełnieniem odpowiedniej dokumentacji, która jest formą potwierdzenia parametrów danej partii produktów. Oczywiście to, jak dużo sztuk powinno zostać zbadane również określone jest w normach. Jeżeli w laboratorium materiałów budowlanych wykonuje się bardziej specjalistyczne pomiary, to pracuje ono całą dobę. Istnieją powiem próby, które powinniśmy szczegółowo nadzorować, a wyniki spisywać co kilka godzin. Przykładem takiego badania jest określanie szczelności elementów pokrycia dachowego. Takie badanie jest bardzo długotrwałe, a laborant powinien je nadzorować przez ponad dobę.

Jaki wpływ na nasze życie ma działanie laboratoriów budowlanych? Bardzo duże, ponieważ dbają one o to, aby wszystkie materiały spełniały odpowiednie normy. Dzięki temu mamy gwarancję, że wszystkie dostępne w sklepie budowlanym materiały, posiadają takie parametry, jakie podane są na etykiecie opisanej przez producenta. Możemy więc wybrać takie rozwiązanie, które sprawdzi się w naszym przypadku.