Co roku tysiące osób ubiega się o prawo do kierowania pojazdem. Najbardziej popularną kategorią jest niewątpliwie kategoria B (czyli kategorii upoważniającej do kierowania pojazdem samochodowym). Zanim jednak przystąpimy do egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego musimy jeszcze odbyć kurs w wybranej przez nas szkole, która przygotuje nas do egzaminów właściwych. 

Jak wyglądają kursy i jakie są ich ceny?

kurs prawa jazdyStandardowy kurs kategorii B składa się zazwyczaj z 30 godzin praktycznych oraz 30 godzin teoretycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są zazwyczaj jako wykłady, podczas których prowadzący kompetentny przybliży Ci podstawowe zasady kodeksu drogowego oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące jazdy samochodem, jak i samego pojazdu (budowa silnika, światła pojazdów, działanie spryskiwaczy itp.). Warto tutaj zaznaczyć, że wszystkie te informacje oraz ceny konkretnych kursów znajdziemy na wielu stronach internetowych. Największą uwagę skupia wówczas zazwyczaj zakładka prawo jazdy ceny. Na stronach znajdziemy również inne przydatne zagadnienia, które poinformują nas o tym jak wygląda kurs prawa jazdy. Jak już wiemy, w pierwszej kolejności czeka nas teoria. Na tego typu zajęciach bardzo często w obecności prowadzącego rozwiązuje się testy, które podobne są do tych oficjalnych. Podczas tego typu lekcji kursanci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ruchu, pojazdu, ale również zachowania na drodze. Prowadzący zapoznaje ich również ze znakami drogowymi, których znajomość jest niezbędna do uzyskania prawa jazdy. Kurs prawa jazdy najczęściej składa się z 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin jazd praktycznych. Po zajęciach teoretycznych kursanci muszą również odbyć 30 godzin jazd w towarzystwie wybranego przez siebie, lub przydzielonego instruktora. Warto pamiętać wówczas o tym, że z instruktorem tym powinniśmy odbyć wszystkie nasze jazdy (w myśl zasady, że każdy nauczyciel posiada swoje techniki nauczania), należy więc zadbać o to byśmy dobrze czuli się w towarzystwie osoby, która będzie uczyła nas kierować pojazdem. Pierwsze jazdy praktyczne zazwyczaj odbywają się na specjalnie wydzielonych ku temu placykach, dopiero po jakimś czasie kursant gotowy jest na to by kierować pojazdem po drogach. Zajęcia teoretyczne obejmują również naukę zatrzymywania pojazdu na wzniesieniu, oraz przejazdu przez specjalnie wyznaczony łuk. Warto również pamiętać o tym, że instruktor musi nauczyć nas również zawracania, skręcania oraz parkowania. Dopiero po odbyciu kursu na prawo jazdy (i pomyślnym zdaniu egzaminów wewnętrznych szkoły), kursant może przystąpić do oficjalnych egzaminów na prawo jazdy. 

Kurs upoważniający do kierowania pojazdami z kategorii B składa się więc z dwóch istotnych części. Kursant musi wówczas opanować zarówno zagadnienia typowo teoretyczne, jak i umiejętności praktyczne. Ze względu na indywidualne predyspozycje każdego kursanta nie sposób wyznaczyć konkretne ramy czasowe, w jakich powinno się ten kurs odbyć. Każdy kursant odbywa go w dogodnym dla siebie czasie, pośpiech nie jest wówczas wskazany.