Pomoc Unii Europejskiej, wydatnie przyczyniła się do poprawy sytuacji gospodarczej naszego kraju, ale także każdemu Polakowi żyje się dostatniej i lepiej. Bowiem fundusze unijne są przyznawane nie tylko instytucjom, ale również przedsiębiorcom i osobom prywatnym. 

Kto w Bydgoszczy zajmuje się funduszami unijnymi?

fundusze unijne bydgoszczUnia Europejska dba o kraje członkowskie i ich obywateli, nieustannie starając się o poprawę ich stopy życiowej oraz wyrównywanie szans dla osób, z jakichś powodów wykluczonych. Ta pomoc jest bardzo widoczna bowiem dostajemy ze Wspólnoty setki miliardów eurowaluty. A te środki wystarczają nie tylko na renowację dróg, miast, zabytków, czy też inwestycję w ekologię, ale również pomagają przeciętnemu obywatelowi. Bowiem o środki unijne może ubiegać się każdy – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Wystarczy jedynie zapisać się do projektu, którego kryteria spełniamy, dostarczyć niezbędną dokumentację i czekać na decyzję o przyjęciu do wybranego projektu. Procedura, jak widać, nie jest skomplikowana, a sam projekt wymaga jedynie uczęszczania na spotkania oraz wykonywanie zleconych czynności, przez osoby prowadzące dany projekt. Zatem jeśli zainteresowały nas fundusze unijne Bydgoszcz jest odpowiednim miejscem, by z nich skorzystać. Dlaczego? Bowiem nasze miasto, rok w rok, otrzymuje bardzo dużo środków z Unii, które przeznacza się zarówno na projekty dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Pamiętajmy jednak, że w każdym z nich, ilość miejsc jest ograniczona.

Instytucją odpowiedzialna za rozdzielanie środków unijnych w Bydgoszczy, jest tutejszy Urząd Marszałkowski. Dlatego to właśnie tam należy sprawdzać informacje dotyczące, realizowanych w naszym regionie, projektów unijnych, których przedmiotem są dofinansowania, dotacje, etc.