Rezystancja pętli zwarcia, to rezystancja mierzona pomiędzy zaciskami zasilającymi odbiornik. Może ona być mierzona pomiędzy dwoma fazami, pomiędzy fazą a przewodem neutralnym lub pomiędzy fazą a przewodem ekranującym. Wartość rezystancji pętli zwarcia oraz napięcie znamionowe instalacji określają prąd zwarcia, tj. prąd który popłynie po zwarciu zacisków zasilających. Celem takiego pomiaru jest określenie, czy moc wyłączeniowa wyłącznika jest większa niż moc wyliczona z prądu zwarcia.

Przyrządy wykorzystywane do pomiaru rezystancji

mierniki rezystancji pętli zwarcia z wyświetlaczemPomiar rezystancji pętli zwarcia z przyczyn technicznych wykonuje się bez wyłączania napięcia. Z tego powodu wykonuje się go metodą techniczną przeznaczoną do pomiaru rezystancji wewnętrznych źródeł zasilania. W praktyce można spotkać się z wieloma konstrukcjami charakteryzującymi mierniki rezystancji pętli zwarcia z wyświetlaczem. Wykorzystują one metodę sztucznego zwarcia, różnią się natomiast sposobem pomiaru różnicy siły elektromotorycznej „E” i napięcia „U” sieci obciążonej. W większości przypadków mierniki rezystancji pętli zwarcia wyznaczają różnicę modułów |E|-|U|, ale niektóre z nich, które są dokładniejsze, wyznaczają moduł różnicy |E-U|. Współczesne mierniki rezystancji pętli zwarcia z wyświetlaczem w większym stopniu wykorzystują technikę cyfrową i układy mikroprocesorowe, jednak ich podstawowa zasada działania opiera się na metodzie sztucznego zwarcia. Istotną trudność sprawiają pomiary rezystancji pętli zwarcia w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi RCD, które automatycznie wyłączają zasilanie przy sztucznym zwarciu realizowanym przez miernik rezystancji pętli zwarcia. W takim przypadku na czas pomiaru należy zablokować działanie wyłącznika różnicowoprądowego lub zastosować miernik wykonujący pomiar w bardzo krótkim czasie (krótszym od czasu zadziałania wyłącznika RDC).

Podsumowując, podczas pomiaru pętli zwarciowej metodą techniczną wykonywane jest „sztuczne zwarcie” – przyrząd dokonuje pomiaru napięcia bez obciążenia oraz podczas krótkotrwałego obciążeniem rezystorem zwarciowym. Impedancja pętli zwarciowej jest wyliczona na podstawie różnicy spadków napięć. Miernik rezystancji pętli zwarcia z wyświetlaczem umożliwia przeprowadzenie pomiaru impedancji pętli zwarcia w sieciach o dowolnym napięciu z zakresu 100 – 750V, o częstotliwości z zakresu 45 – 65Hz. Pomiary mogą być wykonywane w obwodach L-PE, LN, lub LL.