Usługi wodne zapewniają możliwość korzystania z wód dostępnych w zakresie znacznie wykraczającym poza standardowy. Dzięki temu gospodarstwa domowe oraz podmioty publiczne, a także przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać znacznie więcej wody niż zwykły mieszkaniec. Jest to rozwiązanie szczególnie ważne dla instytucji, które potrzebują korzystać z możliwości szczególnego korzystania z wód.

Co obejmują wodne usługi?

usługi wodne w kujawsko-pomorskimPrzede wszystkim, kiedy decydujemy się na usługi wodne w kujawsko-pomorskim to będziemy mogli pobierać wody podziemne oraz wody powierzchniowe. Dodatkowo uzyskujemy pozwolenie na magazynowanie oraz piętrzenie, a także retencjonowanie wód powierzchniowych i podziemnych. Wolno nam również dystrybuować te wody oraz odbierać i oczyszczać ścieki. Uzyskujemy także prawo do wprowadzania ścieków do wód oraz do ziemi, a także do specjalnych urządzeń wodnych. Prawo zezwala nam również korzystać z wód, aby wykorzystać je do celów energetyki oraz szczególnie energetyki wodnej. Będziemy mogli również odprowadzać wody ujęte do systemu kanalizacji deszczowej. Przedsiębiorcy będą mogli trwale odwadniać grunty, a także obiekty lub różnego rodzaju wykopki budowlane. Każda firma lub osoba prywatna albo instytucja, musi posiadać odpowiednie przyrządy pomiarowe, które są w stanie umożliwić pomiary pobranych wód. Jest to obowiązkiem dla wszystkich osób, które chcą korzystać z usług wodnych. Natomiast w sytuacji, kiedy wprowadzamy do wody lub do ziemi ścieki to musimy posiadać odpowiednie przyrządy, które pozwolą nam zmierzyć ilość oraz temperaturę wprowadzanych ścieków. Za co naliczane są opłaty? Przede wszystkim będziemy musieli zapłacić za każdy pobór wód powierzchniowych lub podziemnych i jest to zarówno wykorzystywanie wody w celach prywatnych, ale również na potrzeby chowu czy hodowli ryb. Opłatę również zapłacimy za wprowadzanie ścieków do ziemi lub do wody z własnego domu albo z gospodarstwa domowego.

Opłatą będą również podlegać wszelkie podmioty, które zajmują się wydobywaniem z morskich wód wewnętrznych kamieni lub piasku, a także innych materiałów. Zapłacimy również że za wycinanie roślin z brzegu oraz z wód. Na szczęście nowe zasady, które zostały wprowadzone, nie będą miały bezpośredniego wpływu na zwykłych obywateli korzystających z sieci wodociągowej lub odprowadzających ścieki.