Przewierty horyzontalne to innowacyjna metoda dzięki, której można w sposób bezinwazyjny prowadzić prace inżynieryjne polegające m.in. na układaniu różnorodnych linii przesyłowych. Wykorzystuje ona doświadczenia z górnictwa naftowego oraz jest ściśle powiązana z elementami radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Jej zastosowanie w sposób bardzo znaczący obniża koszty wykonywania prac przy ich zwiększonym tempie.

Wykonywanie linii przesyłowych w oparciu o przewierty 

profesjonalne przewiertyStosowane coraz profesjonalne przewierty umożliwiają bardzo szybkie ułożenie podziemnych linii wodociągowych, cieplnych, gazowych oraz energetycznych czy telekomunikacyjnych. Określenia przewiert horyzontalny, sterowany, poziomy lub HDD są stosowane zamiennie i oznaczają tą samą metodę. Jest to rozwiązanie, które pozwala na prace bezwykopowe co oznacza iż nie dochodzi do ingerencji w infrastrukturę naziemną. Jest to jedna z podstawowych zalet tej metody gdyż nie dochodzi do zniszczenia ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych oraz innych elementów infrastruktury. Pozwala to zaoszczędzić ogromne środki finansowe, które należałoby przeznaczyć na odbudowę zniszczeń przy zastosowaniu tradycyjnych wykopów. Przewiert daje możliwość ułożenia rurociągu o długości kilkuset metrów o średnicy maksymalnej do 1200 mm. Najdłuższym wykonanym przewiertem horyzontalnym na świecie jest wykonany pod rzeką Sacramento liczący ponad 1000 metrów. Polskie osiągnięcia w tym zakresie również robią wrażenie gdyż przewiert wykonany pod tzw. martwą Wisłą ma aż ponad 500 metrów długości. Przewiert określa się mianem sterowany gdyż głowica wiercąca pozostaje pod ścisłą kontrolą operatora wykorzystującego do jej śledzenia i kierowania radiolokację magnetyczną lub elektromagnetyczną. Prace nad przewiertem poprzedzone są badaniem gruntu i rozpoczynają się od wykonania wiercenia pilotażowego wyznaczającego trajektorię przyszłej linii przesyłowej. Następny etap to poszerzanie przewiertu przez rozwiercanie. Końcowym etapem jest wprowadzenie rurociągu lub okablowania do przewiertu podczas ostatniego rozwiercania.

Na każdym etapie wiercenia używa się bardzo dużych ilości tzw. płuczki bentonitowej, której zadaniem jest wzmocnienie ścian przewiertu, chłodzenie głowicy, wypłukiwanie rozwierconego gruntu oraz zmniejszanie tarcia. Wynalezienie metody przewiertów sterowanych zupełnie odmieniło oblicze prowadzenia prac inżynieryjnych związanych z budową rurociągów.